Corona op hol na uitgifte Hexelse Kerststol

Namens alle Hexelse verenigingen is er een kleine kerstattentie rondgebracht. We willen hiermee de saamhorigheid van Hoge Hexel nogmaals laten zien en iedereen bedanken die in het afgelopen, lastige jaar heeft geholpen met de dingen die nog wel georganiseerd konden worden in de vorm van activiteiten, maar ook door om te zien naar elkaar.

Heel Hoge Hexel Hapt Heerlijk op 20 december 2020 om 20.20 uur. Foto’s mogen gestuurd worden naar info@hoge-hexel.nl.

Lichtroute en straatversiering ivm 75 jaar bevrijding

Kunt u zich nog herinneren dat Hoge Hexel 50 jaar bevrijd was? Het was een groot feest in Wierden/Hoge Hexel! Alle buurten hebben zich groots ingezet om hier bij stil te staan. Inmiddels is dit alweer bijna 25 jaar geleden. Wat inhoudt dat Wierden/Hoge Hexel volgend jaar in april-mei 75 jaar bevrijd is. Hoe fijn is het dat wij nu in vrijheid mogen leven!

Volgend jaar willen we hier, in de hele gemeente Wierden, ook weer een indrukwekkend feest van gaan maken. De voorbereidingen zijn al begonnen zoals jullie wellicht al hebben gelezen in de kranten en op social media. Er wordt o.a. gesproken over het versieren van de straten en een lichtroute.

Als Hoge Hexel willen we hier graag bij aansluiten. Voor de lichtroute kunnen we denken aan uitbeelding op een bepaald punt in Hoge Hexel of misschien meerdere uitbeeldingen op verschillende plekken. Deze uitbeelding moet wel te maken hebben met de oorlog en/of bevrijding. Het mooiste zou zijn wanneer het een item betreft dat ter hoogte van de straat heeft plaatsgevonden, maar dat is geen must!

We zouden het erg leuk vinden wanneer de straten worden versierd en deze lichtroute ook langs en/of door Hoge Hexel zou komen.

Wij zijn aan het inventariseren hoe u hier over denkt en of u daar aan mee wilt werken. Omdat het thema VERTEL HET DOOR is, zouden wij het heel mooi vinden als jong en oud samenwerken. Bij deze ook een warme oproep aan de jeugd (15 tot 25/30 jarigen) om zich aan te melden! Kijk voor meer informatie ook even op de Facebook pagina www.facebook.com/lichtroute. Of hou de Facebook pagina van Plaatselijk Belang Hoge Hexel in de gaten!!

Wilt u als buurt of op persoonlijke titel aansluiten bij dit initiatief, geef het dan door aan een van de bestuursleden.

Bericht voor Groote Jan – Wapendropping met oorlogsvliegtuig uit WOll

DAARLE- HOGE HEXEL Op vrijdag 13 september as. wordt in het Hexelse Flier de wapendropping van 75 jaar geleden nagespeeld. Met medewerking van veel vrijwilligers waaronder Gerrit Grotenhuis, piloot van de Piper Cub L4H, wordt met de openlucht voorstelling de gebeurtenis opnieuw uitgebeeld.

In september 1944 werd er een wapendropping georganiseerd door de verzetsgroep uit Daarle en Hoge Hexel onder leiding van kapitein Lancker.  “Bericht voor groote Jan: hartelijk gelukgewenst met je verjaardag” was de zin waarmee de wapendropping op de Piksen werd aangekondigd. De verzetsmensen uit de omgeving Daarle waren verzameld in het Kenkhuus op de Piksen, toen deze zin via radio Oranje werd vermeld. Het was het teken van paraat staan voor de wapendropping.

Er werden wapens gedropt, maar ook soldaten. Drie man werden op de Piksen gedropt achter de strijdlinies, net als op veel andere plekken in Nederland, om de bevrijding in 1945 van Nederland mede mogelijk te maken.

75 jaar bevrijding

Nu 75 jaar na dato wordt deze wapendropping nagespeeld waarbij ook een echt oorlogsvliegtuig wordt gebruikt. Niet het originele vliegtuig dat toentertijd werd gebruikt, een Lancaster, maar een Piper Cub L4H. Dit vliegtuig is echter wel in de Tweede Wereldoorlog ingezet als verkenningsvliegtuig.

Gerrit Grotenhuis, piloot van deze Piper vertelt; “dit vliegtuig heeft de oorlog vanaf D-day meegemaakt tot aan het einde van de oorlog.  Op het bekende ‘Omaha Beach’ in Normandië werd dit vliegtuig op het strand in elkaar gezet”. Het maakte deel uit van de 29e Infanterie divisie USA en werd vervolgens als verkenningsvliegtuig ingezet gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Piper werd ingezet bij de slag om Bastogne en de slag om Arnhem bijvoorbeeld, tot aan de overgave van Duitsland.

Grotenhuis werkt met de Piper aan meer herdenkingsbijeenkomsten mee. Zo vliegt hij ook met de Piper naar de herdenking van 75 jaar D-Day in Normandië dit jaar. “Dat geeft wel een brok in de keel” vertelt Gerrit over deze bijeenkomst. Met 75 vliegtuigen in totaal was het de bedoeling een erevlucht te maken tijdens de D-day herdenking, maar dat ging vanwege weersomstandigheden niet door.

Op vrijdag 13 september vliegt Grotenhuis met de Piper over het Hexelse Flier, ter ere van de gebeurtenis 75 jaar geleden.

Programma wapendropping

Het programma op 13 september ziet er verder als volgt uit:

  • 18.00 uur             terrein open
  • 18.30 uur             start muzikaal voorprogramma
  • 19.00 uur             start openluchtspel
  • 21.00 uur             start gevarieerd muziekprogramma
  • 23.00 uur             einde programma

De wegen zijn tijdens de voorstelling voor het grootste deel afgesloten voor alle verkeer. Bezoekers kunnen vanaf Hoge Hexel alleen via de Flierweg het terrein bereiken. Vanaf Daarle lukt het om via de Piksenweg en vervolgens de Loomsweg ‘Bericht voor Groote Jan’ te bezoeken. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Projectgroep Bericht voor Groote Jan

Andere activiteiten die de projectgroep organiseert zijn o.a.; het boek Bericht voor Groote Jan opnieuw uit te geven, deze wapendropping, verhalen te vertellen in de Keet (Keetbezoek) en een tentoonstelling.

Het doel van de projectgroep uit Daarle is het doorgeven van verhalen van onderdrukking, verzet en bevrijding in de aanloop naar het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid volgend jaar in 2020.

Kijk op https://www.pbdaarle.nl/groote-jan/wapendropping/ voor meer informatie.Bezoek de Keet ‘Bericht voor Groote Jan’

Projectgroep Groote Jan organiseert diverse activiteiten naar de aanloop van 75 jaar bevrijding volgend jaar. Zo is de Keet nagebouwd langs de Piksenweg en vertelt de projectgroep Groote Jan verhalen over wat er in 1944 gebeurde. De keet is in september op reservering door groepen te bekijken en wordt door verhalenvertellers begeleid.

Het ontstaan van de Keet

De Keet op de Piksen in Daarle werd eind augustus 1944 gebouwd door verzetsmensen. Dat gebeurde in opdracht van kapitein Lancker, de verzetsleider van de groep Salland. De Keet was, samen met het Kenkhuus, bedoeld als actiecentrum. Lancker wist dat de bevrijders van plan waren in september door te stoten. Vanuit België in één keer tot voorbij de Rijn en de IJssel.

Het verzet moest helpen door ‘hinderacties’ achter het front. Daarom werden er wapens gedropt en springstof. Er kwamen ook zenders om berichten in geheime code door te geven naar Londen.

Keetbezoek

In het bos langs de Piksenweg, tussen de Schaddenbeltsweg en de Saamsweg, is de Keet nagebouwd. Daar zal projectgroep ‘Groote Jan’ vertellen met behulp van een aantal vrijwilligers wat er is gebeurd en waarom.

Op vrijdagavond 6 september van 19.00 tot 21.00 uur worden er in het bos en bij de keet allerlei activiteiten georganiseerd (bijv. het ontcijferen van geheime codes) speciaal voor de jeugd van 11-15 jaar en zaterdagmiddag 7 september van 14.00-16.00 uur is dit voor de jongeren van 5-11 jaar.

Wil je meedoen dan graag opgeven bij scouting Azoelen: info@azoelen.nl.

Ali van Buuren, Roelof Menkveld en Henrieke Nevenzel zitten in de projectgroep Groote Jan en organiseren dit samen met Mandi, Gabriëlle en Sabine Kamphuis en Chantal Kleinjan.  Ali en Roelof leggen uit; “wat er toen gebeurde in de oorlogstijd en ook in de Keet willen we zo goed mogelijk navertellen om te laten weten wat er in oorlogstijd gebeurde. Het is belangrijk dat wij en ook de jongeren niet vergeten dat wij mede dankzij het werk van deze verzetsgroep in vrijheid leven. Hiervoor was veel moed en inzet nodig, beseffende dat ze bereid waren hun leven te geven”.

Ook voor de dames Kamphuis en Kleinjan geldt dat ze deze verhalen belangrijk vinden om door te geven. “Zo wordt het voor de jongere generaties levendig gehouden”.

De data dat de Keet op reservering kan worden bezocht zijn op 14, 20, 21, 27 en 28 september. Reserveren voor dit bezoek aan de Keet kan via Facebook en het websiteadres: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-keetbezoek-bericht-voor-groote-jan-66580838079

Andere activiteiten die onderdeel uitmaken van ‘Bericht van Groote Jan’ zijn het opnieuw uitgeven van het boek uit 1946, de wapendropping die wordt nagespeeld en de verhalen in de Keet. Ook wordt er een oorlogskrant gemaakt met allerlei informatie uit die tijd voor de basisschool kinderen, deze wordt in september uitgedeeld op school.

Opgeven

Voor een speciaal verzoek mail dan naar keetbezoek@gmail.com. Dit geldt onder andere voor opgaves buiten genoemde data/tijden. Houd er rekening mee dat we aan dit verzoek kunnen voldoen als de groepsgrootte ca. 10-20 personen is. Ook overige vragen kunnen worden gesteld via dit e-mailadres.

Voorverkoop Bericht voor Groote Jan

Maandag 15 juli a.s. begint de voorverkoop van kaarten voor de openluchtvoorstelling Bericht voor Groote Jan. Kaarten (5 euro) zijn tijdens openingstijden verkrijgbaar bij het kulturhus in Hoge Hexel en bij supermarkt Maneschijn in Daarle.

Leerlingen van De Ark Daarle en De Driesprong Hoge Hexel ontvangen deze week of de eerste week na de zomervakantie hun polsbandje voor gratis entree. Voor kinderen uit Daarle en Hoge Hexel (in de basisschoolleeftijd) die elders onderwijs ontvangen zijn polsbandjes verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen.

Wacht geen weken met de koop van kaarten, want uit omliggende plaatsen komen nu reeds veel aanvragen binnen. Bericht voor Groote Jan geeft voorrang aan Hexelaren en Daarlenaren, maar 1 augustus gaan kaarten voor ieder in de verkoop.

Kijk ook op https://www.pbdaarle.nl/groote-jan/ voor meer informatie.

Bericht voor groote Jan

“Bericht voor groote Jan: hartelijk gelukgewenst met je verjaardag” is de zin waarmee de wapendropping op de Piksen werd aangekondigd in 1944. De verzetsmensen uit de omgeving Daarle waren verzameld in het Kenkhuus op de Piksen, toen deze zin via radio Oranje werd vermeld. Het was het teken van paraat staan voor de wapendropping.

In september 1944 werd deze wapendropping georganiseerd op de Piksen door het verzet en de geallieerden. Er werden wapens gedropt, maar ook soldaten. Drie man werden op de Piksen gedropt achter de strijdlinies, net als op veel andere plekken in Nederland, om de bevrijding in 1945 van Nederland mede mogelijk te maken.

Wapendropping anno nu

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de wapendropping uit september 1944 na te spelen in september 2019. Er is gelukkig al veel hulp toegezegd waardoor het programma steeds meer vast komt te staan.

Zodra het programma definitief is en bevestigd, communiceren we dit uiteraard. Op dit moment staat de datum van 13 september 2019 gepland om de wapendropping na te spelen en uit te beelden. Dit is onder voorbehoud van weersomstandigheden. Mochten deze niet goed zijn, wordt er uitgeweken naar een andere datum.

Projectgroep Groote Jan

Het doel van de projectgroep is het doorgeven van verhalen van onderdrukking, verzet en bevrijding in de aanloop naar het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid volgend jaar in 2020.

Andere activiteiten die de projectgroep organiseert zijn o.a.; het boek Bericht voor Groote Jan opnieuw uit te geven, deze wapendropping na te spelen, en verhalen te vertellen in de Keet (het nagebouwde actiecentrum van kapitein Lancker) en een tentoonstelling.

Meer info vind je ook op https://www.pbdaarle.nl/groote-jan/

Informatieavond Windmolens Daarle – Hoge Hexel

Tegenwind Daarle organiseert op 6 november a.s. een informatieavond over hun visie op de geplande windmolens in het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Tegenwind Daarle verzet zich tegen het plan om drie zeer hoge windmolens te bouwen in het buitengebied van Daarle. De informatieavond start om 19.30 bij de Tolplas.
Tijdens deze avond gaan ze in op de gevolgen zoals slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, schade aan de gewassen, gevaar voor vogels, gevaar voor uw gezondheid en waardevermindering van uw woning.

Open Monumentendag – 8 september 2018

Dit jaar worden in de gemeente Wierden de monumentale objecten in en rond het dorp Hoge Hexel gepresenteerd.

Rond 1400 n.C. was het dorp Wierden een pleisterplaats aan de grote “heirwegen” van Deventer en Zwolle richting Duitsland. Een echte driesprong, waar men de richting kon kiezen naar Duitsland, via Almelo, of naar de Hanzestad Deventer (en verder naar Holland), of naar Zwolle en Kampen via ’t Heksel (Hoge Hexel). De route naar Zwolle ging over de “Groote weg van Wierden naar Zwolle”, wat nu de Oude Zwolseweg in Hoge Hexel is.

Belangstellenden kunnen op deze dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur vanaf de Schaapskooi aan de Piksenweg 6a in Hoge Hexel wandelend of per fiets een 7 km lange route volgen langs de opengestelde Rijksmonumenten. De te volgen route is in een speciaal hiervoor uitgebracht flyer aangegeven. Deze flyer is gratis verkrijgbaar bij de Tourist Infopunten en aan de balie in het gemeentehuis in Wierden.

Voor diegene die niet per fiets kunnen of willen deelnemen is een heuse postkoets aanwezig die u op gezette tijden langs de route brengt. De vertrektijden van de postkoets zijn om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur vanaf het Skoap’nkot aan de Piksenweg 6a in Hoge Hexel. Vanwege beperkte plaats in de postkoets dient u zich per mail (monumentenraad@wierden.nl) voor 1 september aan te melden met opgave van de gewenste vertrektijd. Deelname aan de Monumenten rondtour is voor zowel postkoets, wandelen als met de fiets gratis. Onderweg wordt u koffie/thee of frisdrank gratis aangeboden.

De rondtour voert u langs eeuwenoude grafheuvels, landgoed, boerderijen en schuren. U geniet van het mooie essenlandschap en bossen rondom het dorp Hoge Hexel.

Op Landgoed “de Barkel” maakt u kennis met de rijke historie van dit landgoed, de daar aanwezige grafheuvel en de aangelegde “historische tuin”. In en om de eeuwenoude boerderij aan de Zwolseweg 6 proeft u de sfeer van het boerenleven van uw voorvaderen. Bij de schaapskooi in Hoge Hexel kunt u genieten van de monumentale rust in een modern jasje en de gastvrijheid in een oeroud boerenlandschap. Al met al de moeite waard om een dagje te genieten van de monumentale objecten in en rond Hoge Hexel.

Informatie / inloopmiddag Energiepark Daarle

ReggeWind is al een aantal jaren bezig om de ontwikkeling van windparken in deze regio van de grond te krijgen. In de gemeente Hellendoorn zijn een aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman is ReggeWind voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

ReggeWind staat nog aan het begin van het project, maar wil al wel graag actief communiceren. Er is reeds met de naaste omwonenden gesproken. Om dit nu breder te trekken naar alle omwonenden en geïnteresseerden, is er op zaterdag 15 september een inloopmiddag in ’n Kadiek in Daarle. Daar zal meer informatie gegeven worden over het project, zoals hoe het eruit zal gaan zien en wat het voor de omgeving kan betekenen.

Informatie / inloopmiddag Energiepark Daarle

Informatiebrief van initiatiefnemers Reggewind en Jan Poorterman

Met de hittegolven en droogte van de afgelopen periode worden we ons meer en meer bewust van de impact van de klimaatverandering op onze leefomgeving. Om de opwarming van de aarde te beperken zullen grote stappen genomen moeten worden richting duurzame samenleving en reductie van de CO2 uitstoot. Het klimaatakkoord van Parijs, en de afgeleide nationale en lokale doelstellingen, is een grote stap in goede richting. Gemeente Hellendoorn heeft deze doelstellingen reeds onderschreven en hiervoor een beleidskader opgesteld voor zonne- en windparken binnen de gemeente.

ReggeWind is al een aantal jaren bezig om de ontwikkeling van windparken in deze regio van de grond te krijgen. In de gemeente Hellendoorn zijn een aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman zijn wij voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

We vinden het belangrijk dat er een eerlijke verdeling is van de lusten en lasten. Daarom onderschrijven we ook het beleidskader van de gemeente Hellendoorn. Daarin zijn drie eisen vastgelegd:

  • Communicatie: het is belangrijk dat de omwonenden goed geïnformeerd worden en mee kunnen praten over de invulling van het project;
  • Participatie: we bieden de omgeving de mogelijkheid om in het project te participeren. Dit betekent dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van het park en daarmee mee kunnen profiteren van de verwachte goede opbrengst;
  • Compensatieregeling: elk jaar zal het project geld storten in een lokaal fonds. De besteding van het geld wordt samen met de direct omwonenden en de twee plaatselijk belang-organisaties van Daarle en Hoge Hexel bepaald.

We staan nu nog aan het begin van het project. De volgende stap is nu om het project meer vorm te geven en het in kaart brengen van de mogelijkheden en belemmeringen op de projectlocatie. Qua communicatie hebben we reeds met veel omwonenden gesproken, maar willen dit nu breder gaan trekken naar alle omwonenden en geïnteresseerden. Daarvoor zullen we op zaterdag 15 september (14.00 – 17.00) een inloopmiddag in ’n Kadiek in Daarle organiseren waar we meer informatie zullen geven over het project, hoe het eruit zal zien en wat het voor de omgeving kan betekenen.

Later dit jaar organiseren we een excursie naar een vergelijkbaar windmolenpark om zelf te kunnen ervaren en te horen van de omwonenden daar hoe het is om dichtbij een windmolenpark te wonen. Er komt ook een website waarin veel informatie is terug te vinden over het project.

Veel zal in de komende jaren veranderen door de energietransitie. Dit zal ook voor onze regio het geval zijn. Dat biedt tegelijkertijd ook kansen voor de regio. Door zelf stroom op te wekken neemt onze zelfredzaamheid toe en dragen we bij aan de aanpak van klimaatverandering.
Namens de initiatiefnemers van Energiepark Daarle,

Frans Brughuis

Enquête Dorpsplan 2.0 Hoge Hexel

Inmiddels is het acht jaar geleden dat het eerste dorpsplan in Hoge Hexel gerealiseerd is. Voor ons als Plaatselijk Belang tijd om samen met inwoners van Hoge Hexel verder te kijken. Wat leeft er onder de bevolking van Hoge Hexel? Wat zijn krachten? Welke verbeterpunten worden er gezien? En hoe houden we ons dorp samen leefbaar? Om een goed beeld te krijgen van wat de inwoner van Hoge Hexel vindt en een dorpsanalyse te maken die gedragen wordt door inwoners is deze enquête opgesteld. De enquête is in te vullen en te versturen tot 31 juli 2018. Klik hier om de enquête te openen.