Uitnodiging Gem. Wierden om te praten over de toekomst van de omgeving

De gemeente Wierden werkt aan haar omgevingsvisie en roept haar inwoners op om deel te nemen aan één van de inspirerende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij ideeën delen over hoe Wierden eruit zou moeten zien in 2040.

De Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en biedt een blik op de toekomst van onze omgeving. Denk hierbij aan de omgeving waar we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten, maar ook over de routes die we afleggen om daar te komen. De Omgevingsvisie geeft aan wat we willen behouden in de gemeente Wierden en waar we kansen zien voor verandering. Hierin wordt onder andere vastgesteld hoe de kernen, buurtschappen en landelijk gebied van de gemeente Wierden eruit komen te zien in 2040. Wethouder Gertjan ten Brinke: “We vinden het belangrijk te weten hoe we een omgeving kunnen creëren waarin jong en oud zich thuis voelt! En daarom zoeken we graag samen met onze inwoners naar antwoorden op vragen zoals: Wat gebeurt er in het landelijke gebied? Waar bouwen we nieuwe woningen? En hoe bereiden we ons voor op klimaatverandering?”

De totstandkoming van de Omgevingsvisie
In 2023 zijn de eerste inventariserende gesprekken gevoerd, en in 2024 wordt de Wierdense samenleving nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Het streven is om de Omgevingsvisie in het voorjaar van 2025 vast te stellen. Recentelijk zijn verschillende samenwerkingspartners  al betrokken geweest, waaronder de provincie Overijssel, Vitens, waterschap Vechtstromen, GGD, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.  Op 15 en 16 mei vinden bij “Groep 8 aan de macht” inspirerende workshops plaats over de Omgevingsvisie. Ruim 200 enthousiaste leerlingen uit groep 7/8 van de Wierdense basisscholen gaan dansamen nadenken over de toekomst van de kernen en het buitengebied van gemeente Wierden. Als voorbereiding hiervoor hebben de leerlingen huiswerk gekregen, namelijk het maken van foto’s van plekken in de gemeente Wierden die zij mooi of juist lelijk vinden. Tijdens de workshops zullen de leerlingen hun ideeën verder uitwerken en samenwerken aan concrete voorstellen voor de toekomst van gemeente Wierden.

De totstandkoming van de Omgevingsvisie
In 2023 zijn de eerste inventariserende gesprekken gevoerd, en in 2024 wordt de Wierdense samenleving nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Het streven is om de Omgevingsvisie in het voorjaar van 2025 vast te stellen. Recentelijk zijn verschillende samenwerkingspartners  al betrokken geweest, waaronder de provincie Overijssel, Vitens, waterschap Vechtstromen, GGD, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.  Op 15 en 16 mei vinden bij “Groep 8 aan de macht” inspirerende workshops plaats over de Omgevingsvisie. Ruim 200 enthousiaste leerlingen uit groep 7/8 van de Wierdense basisscholen gaan dansamen nadenken over de toekomst van de kernen en het buitengebied van gemeente Wierden. Als voorbereiding hiervoor hebben de leerlingen huiswerk gekregen, namelijk het maken van foto’s van plekken in de gemeente Wierden die zij mooi of juist lelijk vinden. Tijdens de workshops zullen de leerlingen hun ideeën verder uitwerken en samenwerken aan concrete voorstellen voor de toekomst van gemeente Wierden.

Kernoverstijgende ontwikkelingen en oplossingen. Veel thema´s die in de omgevingsvisie aan bod komen, zijn ook besproken tijdens de ´Toekomstvisie 2030 – ´Thuis in de gemeente Wierden, dorpsleven met een groene stip op de horizon´. `De toekomstvisie nemen we zeker mee in de Omgevingsvisie´, aldus wethouder Ten Brinke. ´Het gaat bij de Omgevingsvisie om een gemeentebrede, strategische visie op hoofdlijnen, en dus ook over kernoverstijgende ontwikkelingen en oplossingen´.

Stap in de toekomst van gemeente Wierden! De gemeente Wierden nodigt alle inwoners, ondernemers en organisaties uit om deel te nemen aan één van de inspirerende bijeenkomsten om input te geven voor de Omgevingsvisie Wierden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemers hun ideeen delen over wat zij belangrijk vinden in hun buurt en hoe zij de toekomst van Wierden voor zich zien.

De bijeenkomsten vinden plaats op

Datum: 16 mei 2024

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Wierden

Datum: 3 juni 2024

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Kulturhus Hoge Hexel

Datum: 13 juni 2024

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: De Bron in Enter

Voor alle drie de bijeenkomsten geldt dat inwoners en ondernemers tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunnen binnenlopen en met medewerkers van de gemeente Wierden in gesprek kunnen gaan over verschillende thema’s, zoals o.a. wonen, groen, water, en duurzaamheid. Om 19.30 uur vindt er een centrale presentatie plaats over de Omgevingsvisie en er volgt een centrale terugkoppeling om 21.00 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar stelt de gemeente Wierden wel op prijs.

Voor meer informatie over de omgevingsvisie en de bijeenkomsten kunt u terecht op www.wierden2040.nl.