Het Plaatselijk Belang

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel is een vereniging die het behartigen van de belangen van de gemeenschap Hoge Hexel en omgeving als doel heeft. Door goede contacten te onderhouden met de bewoners van het werkgebied door middel van regelmatig overleg en voorlichting in de vorm van vergaderingen en het onderhouden van contacten met de lokale overheid of de daarvoor bevoegde instanties. Maar ook door het regelmatig organiseren van activiteiten voor jong en oud.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel is opgericht op 14 januari 1981.

Lidmaatschap

Alle inwoners van Hoge Hexel en omstreken van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van het Plaatselijk Belang. De kosten hiervoor zijn:

 1 persoon per gezin:  € 5,-
 2 personen per gezin:  € 10,-
 Een heel gezin:  € 12,50

Aanmelding als nieuw lid kan schriftelijk, via email of telefonisch bij het secretariaat.

Aandachtspunten van de vereniging.

De vereniging heeft een aantal aandachtspunten die ze proberen te behartigen, bij onder andere gemeente en provincie

  • Verbetering van de verkeersveiligheid
  • Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)
  • Woningbouw
  • Veiligheid in algemene zin
  • Wandelpaden
  • Fietspaden
  • Contacten onderhouden met de gemeente over zaken die voor Hoge Hexel van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening, de verkeerszaken in Hoge Hexel, de plattelandsontwikkeling en de brandweer.

Activiteiten die door het PB georganiseerd worden

Er zijn een aantal activiteiten die elk jaar terugkomen, zoals de Reanimatie en AED herhalingscursussen, Stille tocht ivm 4 mei herdenking  en de Stapavonden. Daarnaast zijn er ook nog activiteiten die een in de zoveel jaar georganiseerd worden.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

 Voorzitter en secretariaat: Emiel Schoot Uiterkamp
 Penningmeester: Ab Karman
 Lid: Alien Mensink
 Lid: Kim Geertsema
 Lid: Jeroen Regtuijt
 Lid (aspirant): Vincent Lutje Wooldrik