Pop-up priklocatie

Heb je vragen over de coronavaccinatie? Of wil je prikken zonder afspraak? Dan kun je op vrijdag 11 maart van 15.00-19.00 terecht in Hoge Hexel. Bij het Kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg 5 staat dan een tijdelijke priklocatie en informatiepunt van de GGD.

Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl of neem contact op met de Corona Informatielijn van GGD Twente: 053-487 6840, toets 1.

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom wil de gemeente in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek de biodiversiteit vergroten door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de kernen als het buitengebied) kunnen zich van 1 tot 18 maart 2022 aanmelden via www.wierden.nl/bloemenmengsel. Onder vermelding van naam, adres en het aantal meters grond dat ze willen inzaaien. Via bovenstaande link zijn ook zaaitips te vinden.  Met de bloemenmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel. In de bebouwde kom minimaal 10 vierkante meter, in het buitengebied gaat het om minimaal 200 vierkante meter.

Belangrijk voor mens en natuur

“Biodiversiteit is belangrijk voor mens en natuur. We zijn blij dat we de actie die Landschapsvereniging De Reggestreek vorig jaar startte nu samen kunnen voortzetten. Door samen te werken kunnen we een nog groter gebied in de gemeente Wierden voorzien van prachtige stroken met bloemen”, aldus wethouder Johan Coes.

Afhalen

De bloemenmengsels kunnen begin april worden afgehaald, zodat vanaf half april kan worden ingezaaid. Over precieze datum, tijd en plaats om af te halen worden inwoners die zich voor de actie aanmelden t.z.t. bericht via de mail. Landschapsvereniging De Reggestreek zal inwoners van het buitengebied informeren, de gemeente informeert inwoners van de kernen.

Samen met agrariërs aan de slag met groengas

De Gemeente Wieden trekt samen met Cogas op om de productie van groengas binnen de gemeente te vergroten. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan worden gemaakt door de vergisting van mest.

Ben jij agrariër en geïnteresseerd in groengras? Kijk voor meer informatie op https://www.wierden.nl/in-en-over-wierden/nieuwsberichten_42056/item/gemeente-wierden-en-cogas-gaan-samen-met-agrariers-aan-de-slag-met-groengas_34711.html of mail je contactgegevens naar duurzaam@wierden.nl