Stukken voor Algemene Ledenvergadering 21 maart 2024

Donderdag 21 maart 2024 vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel.

Hieronder kunt u de agenda vinden met de bijbehorende stukken.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering over 2022 (d.d. 23-03-2023)
 6. Jaarverslag van het secretariaat
 7. Jaarverslag van de penningmeester
 8. Kascommissie
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen nieuwe kascommissie
 9. Bestuur
  • Vertrekkend bestuurslid is Vincent Lutje Wooldrik, Hoge Hexel
  • Toetredend bestuurslid is Chantal Kuilder, Hoge Hexel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Themadeel: 
  • Wijkagent Yusuf Yazgan
  • Gemeente Wierden inzake woningbouw Hoge Hexel
  • Hofke Wierden – www.hofketewierden.nl