Over

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel is een vereniging die als doel heeft het behartigen van de belangen van de gemeenschap Hoge Hexel en omgeving, in de ruimste zin van het woord. Door goede contacten te onderhouden met de bewoners van het werkgebied door middel van regelmatig overleg en voorlichting in de vorm van vergaderingen en het onderhouden van contacten met de lokale overheid of de daarvoor bevoegde instanties. Maar ook door het regelmatig organiseren van activiteiten voor jong en oud.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel is opgericht op 30 januari 1979.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Functie Naam Contact
Voorzitter en secretariaat Emiel Schoot Uiterkamp info@hoge-hexel.nl
Penningmeester Ab Karman
Lid Alien Mensink
Lid Kim Geertsema
Lid Jeroen Regtuijt
Lid (aspirant) Vincent Lutje Wooldrik

Contact

Correspondentieadres

Plaatselijk Belang Hoge Hexel
Kleen Esch 2
7645BK Hoge Hexel

Email

info@hoge-hexel.nl

Lidmaatschap

Alle inwoners van Hoge Hexel en omstreken van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van het Plaatselijk Belang.  De kosten hiervoor zijn:

1 persoon per gezin: € 5,-
2 personen per gezin: € 10,-
Een heel gezin € 12,50

Aanmelding als nieuw lid kan schriftelijk, via email of telefonisch bij het secretariaat.

Aandachtspunten van de vereniging

De vereniging heeft een aantal aandachtspunten die ze proberen te behartigen, bij onder andere gemeente en provincie.

 • Verbetering van de verkeersveiligheid
 • Veiligheid in algemene zin
 • Woningbouw
 • Wandelpaden
 • Fietspaden
 • Contacten onderhouden met de gemeente over zaken die voor Hoge Hexel van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening, de verkeerszaken in Hoge Hexel, de plattelandsontwikkeling en de brandweer.
 • Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)

Activiteiten die door het PB georganiseerd worden

Er zijn een aantal activiteiten die elk jaar terugkomen. Dit zijn onder andere:

 • Smokkeltocht
 • Stille tocht op 4 mei (Dodenherdenking)
 • Stapavonden (avondvierdaagse)
 • Reanimatie en AED herhalingscursussen

Daarnaast zijn er ook nog activiteiten die een in de zoveel jaar georganiseerd worden.