Over

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel is een vereniging die als doel heeft het behartigen van de belangen van de gemeenschap Hoge Hexel en omgeving, in de ruimste zin van het woord. Door goede contacten te onderhouden met de bewoners van het werkgebied door middel van regelmatig overleg en voorlichting in de vorm van vergaderingen en het onderhouden van contacten met de lokale overheid of de daarvoor bevoegde instanties. Maar ook door het regelmatig organiseren van activiteiten voor jong en oud.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel is opgericht op 14 januari 1981.

Lidmaatschap

Alle inwoners van Hoge Hexel en omstreken van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van het Plaatselijk Belang. De kosten hiervoor zijn € 10 per huishouden per jaar.

Aanmelding als nieuw lid kan schriftelijk (Piksenweg 13) of via email (info@hoge-hexel.nl).

Aandachtspunten van de vereniging

De vereniging heeft een aantal aandachtspunten die ze behartigen, bij onder andere gemeente en provincie:

  • verbetering van de verkeersveiligheid,
  • Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)
  • woningbouw,
  • veiligheid in algemene zin,
  • wandelpaden en fietspaden,
  • contacten onderhouden met de gemeente over zaken die voor Hoge Hexel van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening, de verkeerszaken in Hoge Hexel, de plattelandsontwikkeling en de brandweer.

Activiteiten die door het PB georganiseerd worden

Er zijn een aantal activiteiten die elk jaar terugkomen, zoals de Reanimatie en AED herhalingscursussen, Stille tocht ivm 4 mei herdenking, het Paasvuur, de intocht van Sinterklaas, de Smokkeltocht en de Stapavonden. Daarnaast zijn er ook nog activiteiten die eens in de zoveel jaar georganiseerd worden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Alien Mensink-Danker
Vicevoorzitter Vincent Lutje Wooldrik
Penningmeester Jalinde Olthof
Lid Hetty van der Sar
Aspirant lid Chantal Kuilder

Contact
Correspondentieadres

Plaatselijk Belang Hoge Hexel
Piksenweg 13
7645 BC  Hoge Hexel

Vereniging Plaatselijk Belang Hoge Hexel en omstreken
KvK: 40074868
Rabobank: NL29 RABO 0354 8604 53

Email
info@hoge-hexel.nl