Algemene Ledenvergadering 16 juni 2022

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 16 juni om 20.15 uur in ’t Kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de Ledenvergadering over 2020 (d.d. 30-09-2021)
 6. Jaarverslag van het secretariaat
 7. Jaarverslag van de penningmeester
 8. Kascommissie
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen nieuwe kascommissie
 9. Bestuur
  • Vertrekkend bestuurslid is dhr. Ab Karman, Hoge Hexel
  • Aantredend bestuurslid is mevr. Jalinde Olthof, Hoge Hexel
  • Aantredend bestuurslid is mevr. Hetty van der Sar, Hoge Hexel
 10. Themadeel: Landschapsvereniging de Reggestreek
 11. Rondvraag
 12. Sluiting