Algemene Ledenvergadering 2021

Aanstaande donderdag de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de Ledenvergadering over 2019
 6. Jaarverslag van het secretariaat
 7. Jaarverslag van de penningmeester
 8. Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen nieuwe kascommissie
 9. Bestuur
  • Vertrekkend bestuurslid is dhr. Emiel Schoot Uiterkamp, Hoge Hexel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting