Geschiedenis

Van Hoge Hexel zijn er nauwelijks schriftelijke gegevens te vinden. Uitvloeisel van de natuurlijke gesteldheid en het historische nederzettingpatroon valt Hoge Hexel in het essenlandschap met daarnaast hoogveengebieden en een gebied laagveenplassen.Uit onderzoek van de heer G.J. Eshuis welke in 1976 is gepubliceerd bleek dat Hoge Hexel al in ongeveer het jaar 2000 v. Chr. werd bewoond. Hieruit bleek ook dat Hoge Hexel aan de weg lag die de verbinding vormde tussen de twee Hanze steden Deventer en Hamburg. Er wordt melding gemaakt van een overnachtingsplaats bij de familie Mensink. Wij kunnen deze nu situeren aan de Nieuwe Schoolweg.Hoge Hexel kan bogen op een eeuwenoude geschiedenis ingepast in een landelijke omgeving. Met trots mag men zeggen: ‘Hoge Hexel, machtig mooi, toen en nu’

De Hervormde Kerk

De Hervormde kerk in Hoge Hexel staat aan de Piksenweg. Op deze plaats worden sinds 1931 kerkdiensten gehouden. Het kerkgebouw aan de Piksenweg zoals we die nu kennen is in 1950 geopend. Voordat dit kerkgebouw er stond was het een soort van vereniginggebouwtje,...

Hervormd Onderwijs

De Hervormde School in Hoge Hexel is de Basisschool de Driesprong. Deze school staat aan de Nieuwe Schoolweg.De huidige school is niet de eerste school te Hoge Hexel. Voor 1921 gingen de kinderen naar de openbare school, deze stond op de plaats waar nu...

Katholiek Onderwijs

De geschiedenis van het R.K. onderwijs in Hoge Hexel beslaat in principe een periode van slechts 20 jaar, van 1956 tot 1976. Toen in 1921 de nieuw gestichte school met de Bijbel haar deuren opende, werd de reeds decennia bestaande openbare school hoofdzakelijk...