Uitstel Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoge Hexel 

Zoals eerder aangegeven is de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel over het jaar 2020 gepland op 18 maart 2021. Echter vanwege de maatregelen tegen het Corona-virus verwachten we dat we dan nog niet bij elkaar kunnen komen voor een vergadering. We hebben overwogen om deze digitaal te organiseren, maar het leek ons beter om deze uit te stellen naar een moment waarop we voor deze vergadering fysiek bij elkaar kunnen komen. De vergadering is voorlopig verplaatst naar september 2021. Als er meer duidelijkheid is, dan zullen we u daarover informeren. In die ledenvergadering op 18 maart zouden Ab Karman en Emiel Schoot Uiterkamp afscheid nemen als bestuurslid van het Plaatselijk Belang. Ab heeft aangegeven het bestuur voorlopig nog wel te willen blijven ondersteunen tot er een opvolger is gevonden. Emiel zal wel afscheid nemen en zijn taken overdragen in de komende periode. Ook de bestuursperiode van Kim Geertsema loopt dit jaar af. Zij zal zich in de ledenvergadering herkiesbaar stellen.

De notulen van de vorige vergadering zijn wel alvast digitaal beschikbaar. Hebt u interesse, neem dan contact op met een van de bestuursleden of kijk op http://www.hoge-hexel.nl

Namens het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o.