Nieuws

Informatieavond Windmolens Daarle – Hoge Hexel

Tegenwind Daarle organiseert op 6 november a.s. een informatieavond over hun visie op de geplande windmolens in het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Tegenwind Daarle verzet zich tegen het plan om drie zeer hoge windmolens te bouwen in het buitengebied van Daarle. De informatieavond start om 19.30 bij de Tolplas.
Tijdens deze avond gaan ze in op de gevolgen zoals slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, schade aan de gewassen, gevaar voor vogels, gevaar voor uw gezondheid en waardevermindering van uw woning.

Open Monumentendag – 8 september 2018

Dit jaar worden in de gemeente Wierden de monumentale objecten in en rond het dorp Hoge Hexel gepresenteerd.

Rond 1400 n.C. was het dorp Wierden een pleisterplaats aan de grote “heirwegen” van Deventer en Zwolle richting Duitsland. Een echte driesprong, waar men de richting kon kiezen naar Duitsland, via Almelo, of naar de Hanzestad Deventer (en verder naar Holland), of naar Zwolle en Kampen via ’t Heksel (Hoge Hexel). De route naar Zwolle ging over de “Groote weg van Wierden naar Zwolle”, wat nu de Oude Zwolseweg in Hoge Hexel is.

Belangstellenden kunnen op deze dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur vanaf de Schaapskooi aan de Piksenweg 6a in Hoge Hexel wandelend of per fiets een 7 km lange route volgen langs de opengestelde Rijksmonumenten. De te volgen route is in een speciaal hiervoor uitgebracht flyer aangegeven. Deze flyer is gratis verkrijgbaar bij de Tourist Infopunten en aan de balie in het gemeentehuis in Wierden.

Voor diegene die niet per fiets kunnen of willen deelnemen is een heuse postkoets aanwezig die u op gezette tijden langs de route brengt. De vertrektijden van de postkoets zijn om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur vanaf het Skoap’nkot aan de Piksenweg 6a in Hoge Hexel. Vanwege beperkte plaats in de postkoets dient u zich per mail (monumentenraad@wierden.nl) voor 1 september aan te melden met opgave van de gewenste vertrektijd. Deelname aan de Monumenten rondtour is voor zowel postkoets, wandelen als met de fiets gratis. Onderweg wordt u koffie/thee of frisdrank gratis aangeboden.

De rondtour voert u langs eeuwenoude grafheuvels, landgoed, boerderijen en schuren. U geniet van het mooie essenlandschap en bossen rondom het dorp Hoge Hexel.

Op Landgoed “de Barkel” maakt u kennis met de rijke historie van dit landgoed, de daar aanwezige grafheuvel en de aangelegde “historische tuin”. In en om de eeuwenoude boerderij aan de Zwolseweg 6 proeft u de sfeer van het boerenleven van uw voorvaderen. Bij de schaapskooi in Hoge Hexel kunt u genieten van de monumentale rust in een modern jasje en de gastvrijheid in een oeroud boerenlandschap. Al met al de moeite waard om een dagje te genieten van de monumentale objecten in en rond Hoge Hexel.

Informatie / inloopmiddag Energiepark Daarle

ReggeWind is al een aantal jaren bezig om de ontwikkeling van windparken in deze regio van de grond te krijgen. In de gemeente Hellendoorn zijn een aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman is ReggeWind voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

ReggeWind staat nog aan het begin van het project, maar wil al wel graag actief communiceren. Er is reeds met de naaste omwonenden gesproken. Om dit nu breder te trekken naar alle omwonenden en geïnteresseerden, is er op zaterdag 15 september een inloopmiddag in ’n Kadiek in Daarle. Daar zal meer informatie gegeven worden over het project, zoals hoe het eruit zal gaan zien en wat het voor de omgeving kan betekenen.

Informatie / inloopmiddag Energiepark Daarle

Informatiebrief van initiatiefnemers Reggewind en Jan Poorterman

Met de hittegolven en droogte van de afgelopen periode worden we ons meer en meer bewust van de impact van de klimaatverandering op onze leefomgeving. Om de opwarming van de aarde te beperken zullen grote stappen genomen moeten worden richting duurzame samenleving en reductie van de CO2 uitstoot. Het klimaatakkoord van Parijs, en de afgeleide nationale en lokale doelstellingen, is een grote stap in goede richting. Gemeente Hellendoorn heeft deze doelstellingen reeds onderschreven en hiervoor een beleidskader opgesteld voor zonne- en windparken binnen de gemeente.

ReggeWind is al een aantal jaren bezig om de ontwikkeling van windparken in deze regio van de grond te krijgen. In de gemeente Hellendoorn zijn een aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman zijn wij voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

We vinden het belangrijk dat er een eerlijke verdeling is van de lusten en lasten. Daarom onderschrijven we ook het beleidskader van de gemeente Hellendoorn. Daarin zijn drie eisen vastgelegd:

  • Communicatie: het is belangrijk dat de omwonenden goed geïnformeerd worden en mee kunnen praten over de invulling van het project;
  • Participatie: we bieden de omgeving de mogelijkheid om in het project te participeren. Dit betekent dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van het park en daarmee mee kunnen profiteren van de verwachte goede opbrengst;
  • Compensatieregeling: elk jaar zal het project geld storten in een lokaal fonds. De besteding van het geld wordt samen met de direct omwonenden en de twee plaatselijk belang-organisaties van Daarle en Hoge Hexel bepaald.

We staan nu nog aan het begin van het project. De volgende stap is nu om het project meer vorm te geven en het in kaart brengen van de mogelijkheden en belemmeringen op de projectlocatie. Qua communicatie hebben we reeds met veel omwonenden gesproken, maar willen dit nu breder gaan trekken naar alle omwonenden en geïnteresseerden. Daarvoor zullen we op zaterdag 15 september (14.00 – 17.00) een inloopmiddag in ’n Kadiek in Daarle organiseren waar we meer informatie zullen geven over het project, hoe het eruit zal zien en wat het voor de omgeving kan betekenen.

Later dit jaar organiseren we een excursie naar een vergelijkbaar windmolenpark om zelf te kunnen ervaren en te horen van de omwonenden daar hoe het is om dichtbij een windmolenpark te wonen. Er komt ook een website waarin veel informatie is terug te vinden over het project.

Veel zal in de komende jaren veranderen door de energietransitie. Dit zal ook voor onze regio het geval zijn. Dat biedt tegelijkertijd ook kansen voor de regio. Door zelf stroom op te wekken neemt onze zelfredzaamheid toe en dragen we bij aan de aanpak van klimaatverandering.
Namens de initiatiefnemers van Energiepark Daarle,

Frans Brughuis

Enquête Dorpsplan 2.0 Hoge Hexel

Inmiddels is het acht jaar geleden dat het eerste dorpsplan in Hoge Hexel gerealiseerd is. Voor ons als Plaatselijk Belang tijd om samen met inwoners van Hoge Hexel verder te kijken. Wat leeft er onder de bevolking van Hoge Hexel? Wat zijn krachten? Welke verbeterpunten worden er gezien? En hoe houden we ons dorp samen leefbaar? Om een goed beeld te krijgen van wat de inwoner van Hoge Hexel vindt en een dorpsanalyse te maken die gedragen wordt door inwoners is deze enquête opgesteld. De enquête is in te vullen en te versturen tot 31 juli 2018. Klik hier om de enquête te openen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Belang moet voldoen aan deze wetgeving.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan.

Specifiek voor het Plaatselijk Belang gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van lidmaatschapsfacturen, het bijhouden van de administratie voor de buurtpreventie Whatsapp groepen, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit, het maken van foto’s voor op de website of op Facebook, het opnemen van ‘Rouw en Trouw’ in het Hexelaartje en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Wilt u meer weten, lees dan ons volledige Privacystatement.

Enquête wateroverlast en klimaatverandering

Ken jij straten waar water blijft staan na een flinke regenbui? Ga dan naar https://wierden.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/wateroverlast-en-klimaatverandering  en vul de enquête over wateroverlast en klimaatverandering in! Daarmee help je ons om problemen in de toekomst te voorkomen. Het zal namelijk steeds vaker en harder gaan regenen en het risico op overstroming neemt toe. En als we de risicoplekken kennen, kunnen we daar maatregelen tegen nemen. Help je mee?

Geef uw mening over vrijetijdsbesteding in de gemeente Wierden

De gemeente Wierden wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor haar inwoners. Niet alleen als het gaat om het onderhoud van straten en groen, maar ook als het gaat om vrijetijdsbesteding. De gemeente Wierden houdt daarom een enquête over vrijetijdsbesteding onder haar inwoners, waarin onder andere de volgende vragen aan bod komen:

  • Is er genoeg te doen in de gemeente?
  • Weten mensen wat er allemaal te doen is?
  • Willen mensen op de hoogte gehouden worden?
  • Zoja, hoe willen mensen op de hoogte gehouden?

Hoe kunt u deelnemen?

Help de gemeente Wierden en haar partners (ondernemers, verenigingen etc.) een beter beeld te krijgen van uw wensen, zodat ze daar beter op aan kunnen sluiten. U kunt de enquête invullen via wierden.ikpraatmee.nl. Dit kost 5 tot 10 minuten van uw tijd. De enquête kunt u invullen tot en met zaterdag 30 september 2017.

Hoge Hexel houdt hoop voor toekomst van Kleen Esch

De verkoop van de kavels aan de Kleen Esch trekt langzaam weer aan. Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van de provincie, overweegt de gemeente echter om een groot deel de kavels in Hoge Hexel vanaf 2018 te herbestemmen. Dit mag niet gebeuren. Nieuwbouw in Hoge Hexel moet beschikbaar blijven om de vergrijzing te compenseren. Er geldt op dit moment nog een kortingsregeling, waardoor de kavels extra aantrekkelijk zijn. Bron: Tubantia

Lees verder “Hoge Hexel houdt hoop voor toekomst van Kleen Esch”