Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Belang moet voldoen aan deze wetgeving.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan.

Specifiek voor het Plaatselijk Belang gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van lidmaatschapsfacturen, het bijhouden van de administratie voor de buurtpreventie Whatsapp groepen, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit, het maken van foto’s voor op de website of op Facebook, het opnemen van ‘Rouw en Trouw’ in het Hexelaartje en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Wilt u meer weten, lees dan ons volledige Privacystatement.

Enquête wateroverlast en klimaatverandering

Ken jij straten waar water blijft staan na een flinke regenbui? Ga dan naar https://wierden.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/wateroverlast-en-klimaatverandering  en vul de enquête over wateroverlast en klimaatverandering in! Daarmee help je ons om problemen in de toekomst te voorkomen. Het zal namelijk steeds vaker en harder gaan regenen en het risico op overstroming neemt toe. En als we de risicoplekken kennen, kunnen we daar maatregelen tegen nemen. Help je mee?

Geef uw mening over vrijetijdsbesteding in de gemeente Wierden

De gemeente Wierden wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor haar inwoners. Niet alleen als het gaat om het onderhoud van straten en groen, maar ook als het gaat om vrijetijdsbesteding. De gemeente Wierden houdt daarom een enquête over vrijetijdsbesteding onder haar inwoners, waarin onder andere de volgende vragen aan bod komen:

  • Is er genoeg te doen in de gemeente?
  • Weten mensen wat er allemaal te doen is?
  • Willen mensen op de hoogte gehouden worden?
  • Zoja, hoe willen mensen op de hoogte gehouden?

Hoe kunt u deelnemen?

Help de gemeente Wierden en haar partners (ondernemers, verenigingen etc.) een beter beeld te krijgen van uw wensen, zodat ze daar beter op aan kunnen sluiten. U kunt de enquête invullen via wierden.ikpraatmee.nl. Dit kost 5 tot 10 minuten van uw tijd. De enquête kunt u invullen tot en met zaterdag 30 september 2017.

Piksenweg Hoge Hexel is een ware racebaan

Na metingen schrikken zelfs politie en gemeente van de gemiddeld hoge snelheid op de Piksenweg in Hoge Hexel. Controles zullen de komende tijd geïntensiveerd worden. Hoewel dat geen structurele oplossing is, helpt het hopelijk wel om de hoge snelheid terug te dringen. Bron: Tubantia.

Lees “Piksenweg Hoge Hexel is een ware racebaan” verder

Hoge Hexel houdt hoop voor toekomst van Kleen Esch

De verkoop van de kavels aan de Kleen Esch trekt langzaam weer aan. Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van de provincie, overweegt de gemeente echter om een groot deel de kavels in Hoge Hexel vanaf 2018 te herbestemmen. Dit mag niet gebeuren. Nieuwbouw in Hoge Hexel moet beschikbaar blijven om de vergrijzing te compenseren. Er geldt op dit moment nog een kortingsregeling, waardoor de kavels extra aantrekkelijk zijn. Bron: Tubantia

Lees “Hoge Hexel houdt hoop voor toekomst van Kleen Esch” verder