’t Skoapn’tskot

De schaapskooi ’t Skoapn’tskot is een onbemande Tourist-post en in de zomer dagelijks geopend.

Historie

De met riet gedekte schaapskooi werd rond 1800 werd op het “erve Berends” in Hooge Heksel gebouwd. Kenmerkend aan deze schaapskooi zijn de houten wanden die aan de buitenzijde met aarde zijn aangevuld. In deze aarden wallen staan de houten schoorpalen die de kapconstructie zijdelings steunen. Op de verdiepte bodem van de schaapskooi werden afgestoken heideplaggen met de mest van de schapen afgewisseld. De heideplaggen deden toen dienst als een soort stro. Met deze menging van heideplaggen en mest werd na de winter de rond het erf liggende akkers op de essen vruchtbaar gehouden.

Restauratie

In 2001 werd het plattelandsvernieuwende project “de Groene Toer” gerealiseerd. Dit was een initiatief van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel in samenwerking met Vereniging De Reggestreek, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Wierden, VVV Wierden, provincie Overijssel en gemeente Wierden. Stimuland coördineerde het project destijds in opdracht van de gemeente Wierden. In dit kader werd ook de fietsroute “Het Bolderpad” ontwikkeld en als arrangement aangeboden.

Op 21 juni 2002 is “Het Bolderpad” officieel geopend. Aangezien de Schaapskooi aan de Piksenweg aan deze route is gelegen en in de routebeschrijving wordt genoemd, is door de initiatiefnemers van de “Groene Toer” het plan geopperd om deze niet in verval te laten geraken maar als start- en Toerist-informatiepunt onderdeel van de fietsroute te laten worden. De arrangementen kunnen bij de Tourist-info in Wierden worden geboekt. Ook is hier de route van het Bolderpad verkrijgbaar

Dit initiatief werd door een aantal enthousiaste Hexelaarders opgepakt, die samen een onafhankelijke en zelfstandige Stichting “Cultureel Erfgoed Hoge Hexel” hebben opgericht en de plannen tot behoud en exploitatie van de schaapskooi zijn gaan opzetten.

Restauratie 't Skoap'nskot
Restauratie ’t Skoap’nskot

Voor de haalbaarheid van dergelijke projecten is geld altijd een moeilijke maar broodnodige factor. Dit was voor de stichting dan ook één van de belangrijkste zorgen.
Gelukkig hebben instellingen als Leader + Zuid-Twente, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Gemeente Wierden, Landschap Overijssel, het Ribo, Stichting recreatiewerk Oost Nederland, en private subsidieverleners als Rabobank, L. van Heek Stichting, en de inmiddels opgeheven Stichting “High Hexel Stampede” het belang van het project ingezien en financieel ondersteund.
Dankzij hen werd het mogelijk gemaakt om de schaapskooi en daarbij het kenmerkende, fraaie dorpsgezicht van Hoge Hexel te behouden voor de toekomst.

Vanaf het begin van de oprichting is de Stichting voortvarend te werk gegaan. Het onroerend goed werd aangekocht en er werd een tijdelijke blokhut naast de oude schaapskooi geplaatst.
Hiervan stonden de deuren in de zomermaanden elke dag open en konden de fietsende toeristen de nodige informatie verkrijgen of aan de picknicktafels uitrusten.