School met de Bijbel – De Driesprong

De School met de Bijbel – De Driesprong is een school voor christelijk onderwijs in Hoge Hexel.

Visie

Oog voor elk kind, oog voor elk talent

De kracht van de Driesprong is kleinschaligheid, rust en structuur: Een sfeer waarbinnen we de talenten van elk kind en elke medewerker helder in beeld krijgen en tot volle ontplooiing willen brengen. Een sfeer waarbinnen een ieder zich veilig en gewaardeerd voelt. Een sfeer van vertrouwen en respect voor mens en omgeving.

We geloven dat elk mens een uniek schepsel uit Gods hand is. In elk mens ligt een rijke schat aan ontwikkelingsmogelijkheden. Een ieder heeft zijn kansen. Onze school wil een leergemeenschap zijn, waarbinnen ieders kansen ten volle worden benut.

De betekent:

  • dat we kijken ieders mogelijkheden, ieders leerstijl, ieders onderwijsbehoefte
  • dat het onderwijs zo veel mogelijk daarop wordt afgestemd
  • dat we een sterk competentiegevoel nastreven
  • dat we graag willen dat kinderen optimaal profiteren van het onderwijs
  • dat we een lerende school willen zijn: Constant op zoek naar beter onderwijs

Door ouders zoveel mogelijk bij de school en het onderwijs te betrekken, streven we naar een onbezorgde en rijke schooltijd voor elke leerling. Zo hopen we dat onze school een belangrijke basis vormt voor de kinderen.

Contact gegevens

School met de Bijbel – De Driesprong
Nieuwe Schoolweg 3
7645 AV Hoge Hexel

tel.nr. 0546-697908
E-mail: info@dedriespronghh.nl
Website: http://www.smdbde3sprong.nl/

De School met de Bijbel - De Driesprong
De School met de Bijbel – De Driesprong