Het Kulturhus

Het Kulturhus Hoge Hexel is een multifunctioneel centrum waarin verschillende functies zoals sport, cultuur, onderwijs, gezelligheid, etc samenkomen. In het Kulturhus is ruimte om te sporten en te vergaderen, voor exposities en presentaties, maar ook om gezellig iets te drinken.

Het Kulturhus Hoge Hexel is sinds januari 2009 geopend en sindsdien maken verschillende verenigingen en instanties er gebruik van. Zo worden er in de gymzaal verschillende sporten beoefend, zoals zaalvoetbal, volleybal, gym, callanetics, etc. De kerk en de school maken gebruik van verschillende ruimtes in het Kulturhus voor vergaderingen, bijeenkomsten, sport en spel, etc. Ook peuterspeelzaal Dikkie Dik is in het Kulturhus gevestigd. Sinds 2009 is biljart verening ‘Op’n Bult’ actief. Vanuit Stichting de Welle en De Goudsclub worden er verschillende activiteiten voor ouderen ontplooid.

Verder maken organisaties als het Plaatselijk Belang, Hexel on Wheels en het Oranje Comité veelvuldig gebruik van het Kulturhus voor vergaderingen en activiteiten. In het Kulturhus Hoge Hexel komen mensen samen!

Kulturhus Hoge Hexel
Kulturhus Hoge Hexel