Katholiek Onderwijs

De geschiedenis van het R.K. onderwijs in Hoge Hexel beslaat in principe een periode van slechts 20 jaar, van 1956 tot 1976.

Toen in 1921 de nieuw gestichte school met de Bijbel haar deuren opende, werd de reeds decennia bestaande openbare school hoofdzakelijk door leerlingen uit R.K. gezinnen bezocht. Met name het sinds 1923 benoemde hoofd F. Nieuwboer heeft in deze periode tot het midden van de jaren 50 een duidelijk stempel op het onderwijs gedrukt. </p><p>In 1934 moesten de ouders op de barricaden. Omdat de twee R.K. scholen in Wierden bedreigd werden met een leerlingen tekort, waardoor mogelijk een onderwijzer moest afvloeien trachtte het schoolbestuur te bewerkstelligen dat de leerlingen van Hoge Hexel in Wierden naar school zouden gaan. Onder leiding van ‘meester’¬†Nieuwboer verzette men zich hiertegen met hand en tand, zodat dit gevaar bezworen kon worden.

Een tweede dreiging – nu overigens van de kant van het gemeentebestuur – deed zich voor in 1953. Vanwege de slechte toestand van het schoolgebouwtje was namelijk het plan opgevat de school af te keuren en definitief te sluiten. Opnieuw wisten de ouders in een ware strijd tot aan de Raad van State toe te voorkomen dat dit zou gebeuren: de school bleef bestaan, het gebouw we bouwkundig aangepast en later zelfs volledig vernieuwd

In 1956 werd op veler verzoek de school omgezet in een R.K. school, waarmee dus eigenlijk de geschiedenis van het R.K. onderwijs in formele zin begint. De heer J. van Beusekom die op dat moment het hoofdschap vervulde, werd het eerste hoofd van de Heilig Hart school.

Helaas zou, vooral door het vrijwel ontbreken van mogelijkheden tot uitbreiding van het woningbestand in het buitengebied, het minimum aantal leerlingen dat voor het in stand houden van de school vereiste aantal leerlingen dermate gering, dat tot sluiting en opheffing van de eerste school moest worden overgegaan.

In dat jaar vertrok de laatste hoofdonderwijzer van de H. Hartschool, J. ter Riele, met de kinderen van Hoge Hexel naar de nieuwe Kardinaal Alferink school in Wierden, alwaar hij tot hoofd was benoemd. Tegenwoordig gaan de meeste R.K. kinderen naar de dichtst bijliggende R.K. school in Wierden, De Mariaschool.