Hervormd Onderwijs

De Hervormde School in Hoge Hexel is de Basisschool de Driesprong. Deze school staat aan de Nieuwe Schoolweg.De huidige school is niet de eerste school te Hoge Hexel. Voor 1921 gingen de kinderen naar de openbare school, deze stond op de plaats waar nu ’t Gebouw¬†staat. In 1921 werd de huidige school vooral door R.K. kinderen bezocht. Zij vonden later hun onderdak in de Heilige Hartschool op de hoek van de Hexelseweg / Sliepersdijk. Deze school is inmiddels weer afgebroken. Sinds 1853 stond er een schooltje aan de Oude Schoolweg. Het schooltje werd bevolkt door 43 leerlingen. In 1920 werd de ‘Wet Lager Onderwijs’ aangenomen. In deze wet werd de gelijkstelling van het Openbaar en Bijzonder Onderwijs geregeld. Zodoende kreeg men in Hoge Hexel een school voor P.C. onderwijs te stichten. Daartoe werd de ‘Vereniging tot stichting en instandhouden van eene school met de Bijbel voor Hooge Hexel en Scharlebelt te Hooge Hexel, gemeente Wierden’¬†opgericht. De school en de schoolwoning werden op eigen kosten gebouwd. Voor de kinderen gaan de schooldeuren open op 16 augustus 1921. De school startte met 45 leerlingen en bestond toen uit twee lokalen en een woning.

Omstreeks 1938 is er een derde lokaal bijgebouwd. In 1951 worden er plannen gemaakt voor een grote verbouwing van de school. Door allerlei strubbelingen wordt de geheel verbouwde school pas op 25 maar 1955 heropend. De school was nu ook voorzien van waterleiding. Voor de tijd geschiedde de watervoorziening met een eigen pomp. In 1968 werd de aanvraag ingediend voor de bouw van een vierde lokaal. Dit werd in 1972 in gebruik genomen. In 1985 werd de school opnieuw grondig verbouwd t.b.v. het Basisonderwijs. Omdat het kleuteronderwijs officieel niet meer bestond zijn ook de kleutergroepen in dat jaar verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw.

Begin 1995 bestond de school 75 jaar. Dit werd niet gevierd omdat per 1 augustus van dat jaar de schoolvereniging werd opgeheven en de school deel uit ging maken van de Vereniging School met de Bijbel Wierden, om zo het basisonderwijs in Hoge Hexel veilig te stellen.