Informatie / inloopmiddag Energiepark Daarle

ReggeWind is al een aantal jaren bezig om de ontwikkeling van windparken in deze regio van de grond te krijgen. In de gemeente Hellendoorn zijn een aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman is ReggeWind voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

ReggeWind staat nog aan het begin van het project, maar wil al wel graag actief communiceren. Er is reeds met de naaste omwonenden gesproken. Om dit nu breder te trekken naar alle omwonenden en geïnteresseerden, is er op zaterdag 15 september een inloopmiddag in ’n Kadiek in Daarle. Daar zal meer informatie gegeven worden over het project, zoals hoe het eruit zal gaan zien en wat het voor de omgeving kan betekenen.

Informatie / inloopmiddag Energiepark Daarle

Informatiebrief van initiatiefnemers Reggewind en Jan Poorterman

Met de hittegolven en droogte van de afgelopen periode worden we ons meer en meer bewust van de impact van de klimaatverandering op onze leefomgeving. Om de opwarming van de aarde te beperken zullen grote stappen genomen moeten worden richting duurzame samenleving en reductie van de CO2 uitstoot. Het klimaatakkoord van Parijs, en de afgeleide nationale en lokale doelstellingen, is een grote stap in goede richting. Gemeente Hellendoorn heeft deze doelstellingen reeds onderschreven en hiervoor een beleidskader opgesteld voor zonne- en windparken binnen de gemeente.

ReggeWind is al een aantal jaren bezig om de ontwikkeling van windparken in deze regio van de grond te krijgen. In de gemeente Hellendoorn zijn een aantal locaties geschikt voor windmolens, waaronder het gebied tussen Daarle en Hoge Hexel. Samen met agrariër Jan Poorterman zijn wij voornemens om een duurzaam energiepark te ontwikkelen in dit gebied met 3 grote windturbines en minimaal 4 hectare zonnepark.

We vinden het belangrijk dat er een eerlijke verdeling is van de lusten en lasten. Daarom onderschrijven we ook het beleidskader van de gemeente Hellendoorn. Daarin zijn drie eisen vastgelegd:

  • Communicatie: het is belangrijk dat de omwonenden goed geïnformeerd worden en mee kunnen praten over de invulling van het project;
  • Participatie: we bieden de omgeving de mogelijkheid om in het project te participeren. Dit betekent dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van het park en daarmee mee kunnen profiteren van de verwachte goede opbrengst;
  • Compensatieregeling: elk jaar zal het project geld storten in een lokaal fonds. De besteding van het geld wordt samen met de direct omwonenden en de twee plaatselijk belang-organisaties van Daarle en Hoge Hexel bepaald.

We staan nu nog aan het begin van het project. De volgende stap is nu om het project meer vorm te geven en het in kaart brengen van de mogelijkheden en belemmeringen op de projectlocatie. Qua communicatie hebben we reeds met veel omwonenden gesproken, maar willen dit nu breder gaan trekken naar alle omwonenden en geïnteresseerden. Daarvoor zullen we op zaterdag 15 september (14.00 – 17.00) een inloopmiddag in ’n Kadiek in Daarle organiseren waar we meer informatie zullen geven over het project, hoe het eruit zal zien en wat het voor de omgeving kan betekenen.

Later dit jaar organiseren we een excursie naar een vergelijkbaar windmolenpark om zelf te kunnen ervaren en te horen van de omwonenden daar hoe het is om dichtbij een windmolenpark te wonen. Er komt ook een website waarin veel informatie is terug te vinden over het project.

Veel zal in de komende jaren veranderen door de energietransitie. Dit zal ook voor onze regio het geval zijn. Dat biedt tegelijkertijd ook kansen voor de regio. Door zelf stroom op te wekken neemt onze zelfredzaamheid toe en dragen we bij aan de aanpak van klimaatverandering.
Namens de initiatiefnemers van Energiepark Daarle,

Frans Brughuis