Enquête Dorpsplan 2.0 Hoge Hexel

Inmiddels is het acht jaar geleden dat het eerste dorpsplan in Hoge Hexel gerealiseerd is. Voor ons als Plaatselijk Belang tijd om samen met inwoners van Hoge Hexel verder te kijken. Wat leeft er onder de bevolking van Hoge Hexel? Wat zijn krachten? Welke verbeterpunten worden er gezien? En hoe houden we ons dorp samen leefbaar? Om een goed beeld te krijgen van wat de inwoner van Hoge Hexel vindt en een dorpsanalyse te maken die gedragen wordt door inwoners is deze enquête opgesteld. De enquête is in te vullen en te versturen tot 31 juli 2018. Klik hier om de enquête te openen.