Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Belang moet voldoen aan deze wetgeving.

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan.

Specifiek voor het Plaatselijk Belang gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van lidmaatschapsfacturen, het bijhouden van de administratie voor de buurtpreventie Whatsapp groepen, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit, het maken van foto’s voor op de website of op Facebook, het opnemen van ‘Rouw en Trouw’ in het Hexelaartje en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Wilt u meer weten, lees dan ons volledige Privacystatement.