Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoge Hexel

Kaart wordt geladen...

Leden worden uitgenodigd voor de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 9 maart om 20.15 in ’t Kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg. Vanaf 20.00 staat de koffie klaar.

Datum/Tijd
Datum - 09-03-2017
20:00 - 22:00

Locatie
Kulturhus Hoge Hexel


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de Ledenvergadering over 2015 (d.d. 17-03-2016)
  1. 20160317 – Notulen Ledenvergadering over 2015
 6. Jaarverslag van het secretariaat
  1. 20170309 – Secretarieel verslag over 2016
 7. Jaarverslag van de penningmeester
  1. 20170309 – Concept Financieel verslag 2016
 8. Verslag van de kascommissie
  1. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing
  1. Nieuw bestuurslid is: Mevr. Kim Geertsema
 10. Rondvraag
 11. Sluiting/ Pauze

Themadeel: Duurzame energie – Wat kan ik doen?

De overheid wil minder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. In 2020 moet 14% van de energie in Nederland duurzaam zijn en in 2050 bijna alle energie. Gemeenten zetten stappen in de goede richting, maar kunnen het niet alleen. Wat kunnen wij als burgers doen om Nederland een stukje schoner te krijgen?

Eén van de recente ontwikkelingen op dit gebied is het plan van de Stichting Duurzame Energie Wierden – Enter om een zonneweide aan te leggen in de Weuste Noord. Op 4,5 hectare komen 14.400 zonnepanelen. Die gaan voordelige stroom opwekken voor 1.000 huishoudens in de gemeente Wierden. Stichting Duurzame Energie Wierden – Enter zal iets komen vertellen over dit plan en over andere initiatieven en mogelijkheden om mee te werken aan een duurzamer Nederland.