Algemene Ledenvergadering PB

Kaart wordt geladen...

Het Plaatselijk Belang Hoge Hexel e.o. houdt haar ledenvergadering op donderdag 14 maart om 20.15 in ’t Kulturhus aan de Nieuwe Schoolweg. Vanaf 20.00 staat de koffie klaar.

Datum/Tijd
Datum - 14-03-2019
20:00 - 21:30

Locatie
Kulturhus Hoge Hexel


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verslag van de Ledenvergadering over 2017 (d.d. 22-03-2018)
 6. Jaarverslag van het secretariaat
 7. Jaarverslag van de penningmeester
 8. Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen nieuwe kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar is:
   • Mevr. Alien Mensink, Oude Schoolweg 4a, Hoge Hexel
   • Dhr. Jeroen Regtuijt, Sliepersdijk 9, Hoge Hexel
  • Aftredend en niet herkiesbaar is:
   • Mevr. Paula Karman, Bekkenhaarsweg 19B, Hoge Hexel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting/ Pauze

Themadeel: Dorpsplan 2.0 – Verder kijken

In 2010 hebben we gewerkt aan het opstellen van het Dorpsplan Hoge Hexel. In de periode vanaf 2010 is er gewerkt aan de uitvoering van dat plan. Het Dorpsplan Hoge Hexel was een plan, opgesteld dóór en vóór de bevolking van Hoge Hexel. Tijdens onze vorige ledenvergadering hebben we een aftrap gegeven voor het Dorpsplan 2.0. In het afgelopen jaar is er een inventarisatie gedaan van de wensen en ideeën. Tijdens deze ledenvergadering willen we u de voorlopige resultaten presenteren en met u nadenken over vervolgstappen.